Zemědělství v číslech

Získejte okamžitý přehled o celé oblasti

P4 Multispectral poskytuje data, která dokáží přiblížit stav plodin a vegetace. Maximální doba letu je 27 minut a vzdálenost přenosu až 7 km1s pomocí systému OcuSync.

Nahlédněte až pod povrch

Pořízení letových snímků zemědělských oblastí je nyní jednodušší a efektivnější než kdykoli předtím, a to díky vestavěnému stabilizovanému zobrazovacímu systému, který sbírá komplexní datové sady. Získáte tak přístup k informacím, které v sobě kombinují data z jedné RGB kamery a pěti multispektrálních kamer (blue, green, red, red edge) + blízká infračervená pásma. Kamery mají rozlišení 2 MP, globální závěrku a jsou umístěny na 3-osém stabilizovaném závěsu.

Red Edge (RE): 730 nm ± 16 nmNear-Infrared (NIR): 840 nm ± 26 nmGreen (G): 560 nm ± 16 nmVisible Light (RGB)Red (R): 650 nm ± 16 nmBlue (B): 450 nm ± 16 nm

Integrovaný spektrální snímač slunečního světla pro přesné výsledky

Integrovaný senzor slunečního světla na vrchu dronu zachycuje intenzitu sluneční záření, což maximalizuje přesnost a konzistenci sběru dat v různých denních dobách. V kombinaci s post-procesními daty pomáhají tyto informace získávat co nejpřesnější výsledky NDVI.

Smysluplné údaje, které máte k dispozici

Náhled současně v RGB i NDVI

Pouhé letecké snímky nejsou pro profesionální zemědělce dostatečné. Proto je možné přepínat mezi zobrazením NDVI a RGB, abyste měli okamžitý přehled o tom, čemu je třeba věnovat pozornost a mohli tak učinit rychlá cílená rozhodnutí o zásahu.

S přesností na centimetry

Se systémem TimeSync získáte přesná data o poloze v reálném čase na snímcích pořízených všemi šesti kamerami. Tato data jsou ořizována s přesností na centimetry a TimeSync neustále synchronizuje dálkový ovladač, kamery a modul RTK. Fixuje údaje o poloze středu CMOS a zajišťuje, aby každá fotografie měla co nejpřesnější metadata. Všechny kamery procházejí přísným kalibračním procesem, při kterém se měří radiální a tangenciální distorze čoček. Shromážděné parametry se ukládají do metadat každého obrázku, což umožňuje uživateli následnou úpravu pomocí post-procesního softwaru.

D-RTK 2 Mobile Station a kompatibilita s NTRIP

Zvyšte přesnost určování polohy RTK bez připojení k internetu připojením letounu k mobilní stanici D-RTK 2 High Precision GNSS Mobile Station a NTRIP (Network Transport of RTCM via Internet Protocol)2 nebo ukládejte satelitní data, která se mohou použít pro PPK.

Začátek chytrých zemědělských projektů

Plánování letů

Plánujte lety, provádějte automatizované mise a spravujte letová data pomocí GS PRO - aplikace pro plánování letů pro iOS od společnosti DJI.

Záznam dat

Efektivní záznam multispektrálních snímků na velkých plochách vám poskytne přehled o problémových oblastech.

Analýza dat

Snadný přístup a zpracování leteckých dat pomocí metrik a parametrů specifických pro jednotlivé rostliny k získání požadovaných výsledků.

Jednejte na základě shromážděných dat

Na základě dat můžete implementovat cílené ošetření na oblasti, které vyžadují zásah.

Použití

Přesná zemědělská data
Monitorování a kontrola životního prostředí
Během všech období mohou být multispektrální snímky užitečné zemědělcům tím, že jim poskytnou informace napříč elektromagnetickým spektrem. Díky získaným údajům o vegetačním indexu, jako jsou NDRE a NDVI, mohou zemědělci včas a informovaně rozhodovat o ošetření plodin, snižovat náklady, šetřit zdroje a maximalizovat výnosy.
Rutinní inspekce a údržba mohou být díky použití P4 Multispectral jednodušší a efektivnější. Můžete využít multispektrálních dat například ke sledování zdraví lesů, měření biomasy, mapování břehů, správě břehových vegetací, při ochraně stanovišť nebo ekosystémů.
P4 Multispectral

Navržen s jasným cílem.

From 
Kontaktujte nás

Prices on the official website are for reference only. Visit the DJI Online Store to see the most up-to-date prices.