O nákupu »
Obchodní podmínky »
Reklamace a pozáruční servis »
Ochrana osobních údajů »

Reklamace a pozáruční servisJak postupovat v případě reklamace

Pokud zboží dorazilo poškozené:
Při přebírání zásilky od přepravce si zkontrolujte neporušenost obalu. Pokud je zásilka viditelně poškozena, zkontolujte zboží přímo za účasti přepravce - případně na místě sepište protokol.

Pokud dodané zboží neodpovídá vaší objednávce, nebo je nekompletní (nepoškozené):
kontaktujte nás prosím telefonicky na +420 463 358 710 nebo e-mailem na podpora@stablecam.com

Pro reklamaci vadného zboží prosím využijte: Reklamační formulář »
Po vyplnění tohoto formuláře vám bude přiděleno RMA číslo, s nímž můžete zboží předat osobně, nebo zaslat na adresu:

STABLECAM s.r.o. - servisní oddělení
Doubravice 110
Pardubice 533 53

Pro osobní převzetí platí provozní doba provozovny: Po-Pá 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00

Společně se zbožím je nutné dodat i doklad prokazující koupi zboží od firmy STABLECAM s.r.o. Zboží k reklamaci předejte čisté a kompletní (nebo včetně všech součástí nutných k ověření reklamované závady).Pozáruční servis

Pro bližší informace o pozáručním servisu prosím kontaktujte naše servisní oddělení telefonicky na tel. číslo +420 463 358 710 nebo e-mailem na adresu podpora@stablecam.comReklamační řád
STABLECAM s.r.o.Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a Zákonu pro ochranu spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží") zakoupené od společnosti STABLECAM s.r.o. (dále jen "prodávající"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu).

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho převzetí od dopravce, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol.
Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, pokud bude zboží použito i přes jeho zjevnou vadu.

Lhůta pro uplatnění práv

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu vyřizování oprávněné reklamace.

Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak (např. pokud povaha reklamace vyžaduje účast výrobce). Uplatněním reklamace se rozumí řádné předání reklamovaného zboží prodávajícímu (případně doručení na adresu jeho provozovny) včetně všech náležitostí nutných k vyřízení reklamace.

Podmínky pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k prokázání existence záruky, oprávněnosti uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě zboží. Při uplatnění reklamace musí kupující předložit doklad potvrzující nákup zboží od prodávajícího a specifikovat konkrétní vadu/vady, pro kterou je zboží reklamováno. Zboží musí být čisté a kompletní (nebo včetně všech součástí nutných k ověření reklamované vady).

Dostane-li kupující na nějakou vadu slevu, nelze poté tuto vadu již reklamovat.

Reklamace nemusí být uznána za oprávněnou v případě nesplnění některé z těchto podmínek:
  1. zboží musí být používáno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží (návod, případně záruční list, pokud je součástí)

  2. záruční plomba (pokud jí je zboží opatřeno, např. ve formě samolepky) nesmí být poškozena nebo odstraněna, na zboží nesmí být proveden dodatečný zásah

  3. zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují

  4. vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy, násilným poškozením, neodbornou instalací nebo změnou parametrů, zacházením, obsluhou, zanedbáním péče o zboží

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána jako oprávněná. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. 4. 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku za zboží.
Firma STABLECAM s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.Souhlasím Podrobné nastavení Odmítnout vše

Tato webová stránka používá cookies

Náš web používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech. Pro více informací přejděte na Ochranu osobních údajů

Souhlasím se všemi Uložit nastavení

Nastavení cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat. Tyto soubory navíc přispívají k bezpečnému a řádnému využívání našich služeb.

Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

Tyto cookies nám umožní zobrazit Vám obsah a reklamy dle údajů, které jsou o Vás dostupné tak, abychom se co nejlépe strefili do Vašich potřeb. Jde zejména o to, jaký obsah jste si zobrazili, či na jakém zařízení na naše stránky přicházíte.