FAQ - Často kladené otázky

Mavic 2Mavic AirMavic ProOsmo ActionOsmo MobileOsmo PocketPhantom 3 SEPhantom 4Phantom 4 AdvancedPhantom 4 ProSpark

Produkt:


Mavic Pro

Kolik baterií lze nést v ramenní tašce pro DJI Mavic?
Celkem čtyři baterie. Jednu zasunutou přímo v dronu, druhou v dolní části tašky a dvě v postranních kapsách.
Tagy: Příslušenství
Pokud používám aplikaci DJI GO 4 k aktualizaci firmwaru dronu, mohu aktualizaci spustit na pozadí, zatímco používám jiné aplikace?
Ne. DJI GO 4 nahlásí chybu aktualizace a budete se muset znovu připojit k internetu a znovu aktualizaci spustit.
Tagy: Firmware
Mohu se po úspěšném stažení firmwaru odpojit od internetu a pokračovat v aktualizaci?
Bude aktualizace úspěšně dokončena, pokud je úroveň baterie dronu nebo regulátoru nižší než 50%?
Aktualizace se automaticky nespustí, pokud jsou úrovně baterii nižší než 50 %. Po stažení firmwaru se proto ujistěte, že dron a ovladač mají dostatečnou kapacitu k pokračování aktualizace. Aktualizace však bude i nadále pokračovat, pokud kapacita baterie klesne pod 50 %.
Tagy: Firmware
Bude dálkový ovladač aktualizován při aktualizaci dronu přes USB?
Ne. V tomto případě bude aktualizováno pouze dron. Při aktualizaci v programu DJI Assistant 2 postupujte podle níže uvedených pokynů.
1. Aktualizace dálkového ovladače samostatně: Vypněte dron a připojte dálkový ovladač k počítači přes USB.
2. Aktualizace dronu samostatně: Připojte pouze dron k počítači přes USB.
3. Chcete-li aktualizovat dron a dálkový ovladač společně: Zapněte dron a dálkový ovladač a vyčkejte na spárování, poté připojte dálkový ovladač k počítači přes USB.
Tagy: Firmware
Když je dálkový ovladač připojen přes USB, počítač a DJI Assistant 2 přestanou reagovat. Proč?
Dálkový ovladač nepodporuje rychlé přepnutí USB. Před připojením k počítači se ujistěte, že je dálkový ovladač vypnutý. Až po připojení k PC dálkový ovladač zapněte.
Tagy: Firmware
Co se stane, pokud se verze firmwaru baterie bude lišit od verze firmwaru dronu po aktualizaci?
DJI GO 4 kontroluje stav verze firmwaru pro všechna zařízení. Pokud se vyskytne nějaký problém, postupujte podle pokynů v DJI GO 4 pro další aktualizaci.
Tagy: Firmware
Mohu aktualizovat DJI Mavic přes aplikaci DJI GO 4, když ovládám dron pouze přes WiFi (telefonem)?
Ne, v tomto případě nelze dron aktualizovat. Lze však aktualizovat další součásti (baterie, kamera) aktuální verzí firmwaru (pokud je stažen v telefonu).
Tagy: Firmware
Lišta aktualizace se v průběhu procesu zasekla. Co je třeba udělat?
Obě zařízení mají různé rychlosti aktualizace. Bude to trvat přibližně pět minut pro dálkový ovladač, deset minut pro dron a 15 minut pokud aktualizujeme obě zařízení současně. Pokud aktualizace trvá déle, zkontrolujte připojení k síti a kabel USB nebo vše vypněte, restartujte a zkuste to znovu.
Tagy: Aplikace, Firmware, Software
Co je třeba udělat, když se dálkový ovladač po aktualizaci odpojí od dronu a není již spárován?
Postupujte prosím podle pokynů v uživatelské příručce a znovu spárujte dálkový ovladač a dron. Zkontrolujte nejnovější čísla verzí, abyste se ujistili, že oba byly správně aktualizovány.
Tagy: Firmware, Remote & WiFi, Vysílač
Pokud se aktualizace stále nedaří, zkuste následující kroky:
1.Zkontrolujte, zda je před aktualizací úroveň baterie nejméně 50%.
2.Zkontrolujte, zda jste během aktualizace nevypnuli zařízení. Pokud ano, zapněte jej.
3.Odpojení od internetu během stahování firmwaru vede k selhání aktualizace. Avšak po stažení firmwaru můžete odpojit dron od počítače a spustit aktualizaci. Po dokončení aktualizace znovu připojte dron k počítači přes USB. DJI GO 4 zobrazí, že aktualizace je 100% dokončena.
4.Pokud selhání aktualizace přetrvává nebo se dálkový ovladač nespojuje s letadlem, mohou existovat nesrovnalosti firmwaru mezi zařízeními. V tomto případě pomocí nástroje DJI Assistant 2 v počítači aktualizujte samostatně každé zařízení na poslední verzi. Je běžné, aby se dálkový ovladač během aktualizace několikrát restartoval. Při propojení s letadlem se dvakrát odpojí a znovu připojí.
Tagy: Firmware
Co mám dělat, když chci v režimu Gesture vyfotit sám sebe?
V režimu Gesture je pravděpodobné, že pohyb rukou bude lépe detekován než pohyb prstů. Chcete-li udělat selfies v režimu Gesture, roztáhněte ruce vlevo a vpravo.
Tagy: Software
Jak mohu změnit předmět sledování v režimu ActiveTrack?
Po výběru objektu v režimu ActiveTrack můžete dvěma prsty vytvořit obdélník na obrazovce a zaměřit tak objekt do rámečku.
Tagy: Software
Co dělá nová funkce Tripod Mode? Pomůže vám zlepšit kvalitu snímků pořízených v noci s dlouhou expozicí?
Tripod mód (stativový režim) je navržen tak, aby zpomaloval pohyb dronu, což uživatelům umožňuje pracovat přesně. Režim stativu není navržen tak, aby pomáhal s noční fotografí s dlouhou expozicí.
Tagy: Software
K čemu slouží režim TapFly?
Režim TapFly slouží k rychlému určení směru, kterým má dron letět. Klikněte na mobilu/tabletu na místo a dron poletí přednastavenou rychlostí právě do tohoto místa. Směr letu lze během letu změnit pomocí aplikace.
Tagy: Aplikace, Inteligentní funkce, Software
Jakým způsobem se ukončuje režim Inteligentního letu u DJI Mavic?
Přepínač režimu letu je nutné přepnout do režimu Sport nebo stisknout a držet tlačítko RTH na ovladači.
Tagy: Aplikace, Inteligentní funkce, Software, Vysílač

Spark

Co může vést k chybě při aktualizaci?
- Vybití akumulátoru. Ujistěte se, že je akumulátor nabitý alespoň na 50 % své kapacity.
- Vypnutí drona nebo dálkového ovladače během aktualizace. Pokud se tak stane, restartujte zařízení a opět spusťte aktualizaci.
- Odpojení od internetu během stahování firmwaru
- Nesouhlasnost verze firmwaru Sparka a dálkového ovladače. Použijte aplikaci DJI GO 4 pro aktualizaci obou zařízení na nejnovější verzi. Doporučuje se používat DJI Assistant 2 pro aktualizaci drona. Mějte na paměti, že se Spark po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
Tagy: Firmware
Co mám dělat, pokud je aktualizace příliš pomalá?
Trpělivě vyčkejte a neprovozujte Spark ani dálkový ovladač během aktualizace. Aktualizace ovladače většinou trvá přibližně 2 minuty, a aktualizace Spark trvá přibližně 5 minut. Pokud proces trvá značně déle, zkontrolujte internetové připojení, a přesuňte se do jiného prostředí. Lze také restartovat Spark a dálkový ovladač pro opětovné spuštění aktualizace.
Tagy: Firmware
Co mám dělat, pokud nesouhlasí verze firmwaru Sparka a dálkového ovladače?
Připojte Spark k aplikaci DJI GO 4, aplikace vás upozorní na dostupné aktualizace, které zajistí správný chod.
Tagy: Firmware
Pokud hladina akumulátoru drona nebo ovladače klesne pod 50 % během aktualizace, dojde k selhání?
Mohu zařízení odpojit od internetu, jakmile je firmware úspěšně stažen?
Proč mě DJI GO 4 upozorňuje, abych se znova připojil k Wi-Fi drona, než se automaticky restartuje pro dokončení aktualizace?
Spark vyžaduje restart před dokončením aktualizace. Jakmile se restartuje, znovu připojte mobilní zařízení k Wi-Fi drona. DJI GO 4 vás pouze upozorňuje, že je restart potřebný pro úspěšné dokončení aktualizace.
Tagy: Aplikace, Firmware
Mohu používat ostatní aplikace, zatímco se DJI GO 4 aktualizuje?
Ne. Stane-li se tak, aktualizace selže. Poté bude nutné znova stáhnout a aktualizovat firmware.
Tagy: Aplikace
K čemu lze využít dva USB konektory na nabíjecí stanici?
Jaké operace vykonává hlavní vypínač?
- Zapíná a vypíná akumulátor: stiskem zapíná, podržením po dobu 2 sekund vypíná.
- Jednoduchý stisk zobrazí momentální stav akumulátoru
- Spárování drona a dálkového ovladače: podržte hlavní vypínač po dobu 3 sekund a po zaznění pípnutí stisk uvolněte. Přední kontrolky začnou blikat červeně, což značí úspěšné dokončení párování.
- Uvolnění páru drona a dálkového ovladače: pro použití mobilního zařízení k ovládání drona je nejprve nutné uvolnit jeho pár s dálkovým ovladačem. Zapněte Spark a podržte hlavní vypínač po dobu 6 sekund. Po zaznění dvojitého pípnutí uvolněte stisk. Pár byl uvolněn, a lze vyhledat Wi-Fi síť na mobilním zařízení.
- PalmLaunch: Zapněte Spark a položte si ho na dlaň, kamerou směrem k vám. Ujistěte se, že jsou vaše prsty níže než ramena drona. Jakmile začnou letové indikátory zeleně blikat, dvakrát stiskněte hlavní vypínač. Stav indikátorů se poté změní na žlutou barvu a pomalé blikání, a FaceAware začne rozpoznávat váš obličej. Jakmile je rozpoznání úspěšně dokončeno, přední indikátory začnou svítit zeleně, a PalmLaunch se aktivuje. Pokud ne, indikátory budou blikat červeně.
Tagy: Inteligentní funkce, Produkt
Jak se akumulátor dostane do režimu hibernace?
Pokud je akumulátor nabitý na méně než 10 % svojí kapacity, automaticky se přepne do režimu hibernace přibližně po 6 hodinách neaktivity.
Pokud je akumulátor zcela vybitý, do režimu hibernace přejde během 10 minut po vypnutí.
Tagy: Baterie a nabíječ
Jak často mám akumulátory nabíjet?
Doporučuje se plně nabít akumulátory alespoň jednou za 3 měsíce.
Tagy: Baterie a nabíječ
Kolik času je potřeba k plnému nabití?
Při použití běžného nabíječe je doba potřebná k plnému nabití 80 minut.
Při použití nabíjecí stanice, plně nabít jeden akumulátor trvá 52 minut , 55 minut dva a 85,2 minuty 3 akumulátory zároveň.
Tagy: Baterie a nabíječ
Nově zakoupený akumulátor nereaguje na stisk vypínače. Co mám dělat?
Nové akumulátory jsou dodávány v režimu hibernace. Pro aktivaci je nejprve nutné akumulátor plně nabít.
Tagy: Baterie a nabíječ
Jak nabíjet Spark?
Používejte přiložený USB kabel. Během nabíjení nevyjímejte akumulátor z krytu.
Pro nabíjení 3 akumulátorů zároveň lze využít nabíjecí stanici. Při jejím použití je potřeba nejprve vyjmout akumulátor z krytu drona a umístit jej do nabíjecí stanice.
Tagy: Baterie a nabíječ, Produkt
Souhlasím Podrobné nastavení Odmítnout vše

Tato webová stránka používá cookies

Náš web používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech. Pro více informací přejděte na Ochranu osobních údajů

Souhlasím se všemi Uložit nastavení

Nastavení cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat. Tyto soubory navíc přispívají k bezpečnému a řádnému využívání našich služeb.

Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

Tyto cookies nám umožní zobrazit Vám obsah a reklamy dle údajů, které jsou o Vás dostupné tak, abychom se co nejlépe strefili do Vašich potřeb. Jde zejména o to, jaký obsah jste si zobrazili, či na jakém zařízení na naše stránky přicházíte.